May. 15th, 2014

alexandropolus: (Default)

Roar Halvdansson

Roar Halvdansson (ulikt benevnt som Hroðgar, Hrothgar, Hróarr, Hroar, Roar, Roas eller Ro) var en legendarisk dansk konge som, i den grad han var historisk, antagelig levde en gang på tidlig på 500-tallet.[1]

En dansk konge ved navn Hroðgar opptrer i de angelsaksiske diktene Beowulf og Widsith, foruten også i norrøne sagaer, norrøne kvad og middelalderens danske krøniker. I både den angelsaksiske og den nordiske tradisjonen er Hroðgar / Roar av ætten Scylding / Skjoldungene, sønn av Healfdene / Halvdan Frodesson, bror av Halga / Helge Halvdansson, og onkel av Hroðulf / Rolf Krake. I begge tradisjoner var disse personene samtidige med den svenske kongen Eadgils / Adils, og begge tradisjoner nevner også en strid mellom to menn ved navn Froda og Ingeld. Det er enighet blant forskere om at de angelsaksiske og nordiske tradisjoner beskriver de samme menneskene.[2]

Navn

Roar (norrønt Hróarr) er avledet fra urnordiske *Hrōþiwarjaz («vidkjent forsvarer») eller *Hrōþiharjaz («vidkjent kriger»), men dette navnet har ikke en tilsvarende angelsaksisk form, og Hroðgar – som i urnordisk ville ha vært *Hrōþigaizaz («kjent spyd»)[3] – er det nærmeste likeverdige navnet.

Angelsaksiske kilder

Hroðgar opptrer i to angelsaksiske dikt, Beowulf og Widsith. Beowulf gir en fyldigere redegjørelse omkring Hroðgar og hvor den geatiske (= Gøtaland) helten Beowulf oppsøkte ham for å frigjøre sitt folk fra den fryktelige trollet Grendel. Widsith nevner kun Hroðgar, Heorot, hans nevø Hroðulf (Rolf Krake) og deres fiende Ingeld, men kan komplimentere Beowulf i en del tilfeller hvor Beowulf ikke gir nok informasjon. Dette gjelder særlig hans strid med Ingeld.

Beowulf

I det episke diktet Beowulf er Hroðgar nevnt som den som reiser den store hallen Heorot, og som er hersker i Danmark når den geatiske helten Beowulf kommer for å beseire uhyret Grendel.

Når Hroðgar er første gang introdusert i Beowulf[4] er det forklart at han var den andre av de fire barna til kong Healfdene (Halvdan Frodesson): han hadde en eldre bror Heorogar som var konge før ham; en yngre bror Halga (Helge Halvdansson), og en søster som var gift med kongen av Sverige. Søsteren er ikke navngitt, og de fleste forskere mener at dette er en feil i nedskrivingen[5], men de navnene som er foreslått er blant annet Signy (Signe) og Yrsa.[6]

Diktet forteller videre at Hroðgar ble «gitt seier i strid» og således fulgte hans ætt ham trofast.[7] Han var både ærlig og gavmild: «Han brøt ingen eder, ga fra seg ringer, skatter ved hans bord».[8] Da Beowulf førte sine menn til Danmark snakket han om Hroðgar til både en kystvakt og til Hroðgars herold: han kaller Hroðgar en «kjent konge», «kjent kriger», og «beskytter av scyldingene» (skjoldungene, den herskende ætten), og beskrev ham som «gammel og god». Dikteren framhever at danskene «fant ingen feil» med Hroðgar, «for at det var en konge».[9] Da Beowulf beseiret Grendel ble han og hans menn belønnet av Hroðgar som således viste sin takknemlighet og gavmildhet.[10] Dikteren forteller at Hroðgar var så sjenerøs at «ingen mann kunne finne noen feil med ham som ønsket å fortelle sannheten».[11]

Hroðgar var gift med en kvinne ved navn Wealhþeow som var Helming-ætten[12], sannsynligvis definerte det henne som en slektning av Helm, herskeren av völsungene.[13] Da Hroðgar ønsket Beowulf velkommen[14], minnes han vennskapet med Beowulfs familie. Han møtte Beowulfs far Ecgþeow «da jeg først styrte danene» etter at Heorogar var død; han sørger over Heorogars død, «Han var bedre enn jeg er!», og minnes hvordan han avsluttet Ecgþeows blodfeide med völsungene. Hroðgar takker sin gud for Beowulfs ankomst og seier over Grendel, og sverger å elske Beowulf som en sønn.[15]

Diktet introduserer Hroðulf (Rolf Krake)[16] som Hroðgars tilhenger og høyre hånd; og vi lærer at Hroðulf er Hroðgars nevø og at «hver var sann til den andre».[17] Den vanlige informasjon om at Hroðgars yngre bror Halga (Helge) er Hroðulfs far kommer fra de norrøne kildene (se nedenfor) hvor Halga ikke var klar over at Yrsa var hans egen datter og enten voldtok eller forførte henne. Yrsa selv var også det tragiske resultatet av at Halga voldtok en kvinne, Yrsas mor Ålov.

Wealhþeow fødte Hroðgar to sønner, Hreðric og Hroðmund, og Hroðulf ble bestemt til å bli konge om Hroðgar døde før hans sønner var blitt voksne.[18] Ettersom Hroðgar er en gammel mann ved denne tiden forteller han Beowulf at han har vært konge i «femti vintre»[19], og Wealhþeows to sønner er ennå ikke voksne, det synes derfor sannsynlig at Wealhþeow er langt yngre enn Hroðgar, og derfor ikke hans første hustru.

Hroðgar synker ned i mørke og fortvilelse etter at Grendels mor angriper hallen og dreper Hroðgars beste venn og nærmeste rådgiver,[20]; men når Beowulf ber ham om ikke å fortvile, og at «det er bedre å hevne våre venner enn å sørge for mye», reiser Hroðgar seg og takker sin gud for Beowulfs kloke ord og leder deretter danene og geatene (gøtene) ut for å angripe den lille innsjøen hvor Grendels mor lever.

Etter at Bewolf har beseiret Grendels mor blir han igjen belønnet av Hroðgar, og deretter taler han i en seremoni hvor han ber Beowulf være på vakt mot hovmod og mot å glemme å takke sin gud.[21] Beowulf forlater Hroðgar for å reise hjem, og Hroðgar omfavner ham og gråter over at de aldri skal møtes igjen (da Hroðgar er en gammel mann).[22] Dette er siste gang Hroðgar opptrer i diktet.

Da Beowulf fortalte om sine opplevelser til sin herre Hygelac nevnte han at Hroðgar også hadde en datter, Freawaru.[23] Det er ikke klart om Freawaru også var en datter av Wealhþeow eller født fra et tidligere ekteskap. Ettersom danene var i konflikt med Heaðobardene, og disses konge Frodo hadde blitt drept i en strid med danene, sendte Hroðgar datteren til å bli gift med Frodos sønn Ingeld, et mislykket forsøk på å bilegge striden.[24]

Beowulf spår for Hygelac at Ingeld vil vende seg mot sin svigerfar Hroðgar.[25] Tidligere i diktet fortelleren dikteren at gildehallen Heorot til slutt vil bli ødelagt av brann


Sele hlīfade


hēah and horn-gēap: heaðo-wylma bād,


lāðan līges; ne wæs hit lenge þā gēn


þæt se ecg-hete āðum-swerian


æfter wæl-nīðe wæcnan scolde.

...der mot hallen


høy, gavlebred, den varme bølge ventende


av rasende ild. Ikke fjern var den dagen


da far og svigersønn sto i strid


for krig og hat som våknet igjen[26]
Det er fristende å tolke den nye krigen med Ingeld som innledende til brenningen av gildehallen Heorot, men diktet skiller mellom de to hendelsene (ved et ne wæs hit lenge þā, i betydningen «ikke fjern var den dagen da»). I henhold til Widsith (se nedenfor) beseiret Hroðgar og Hroðulf Ingeld, og om den nordiske tradisjonen (se mer detaljert behandlingen nedenfor) er troverdig ble Hroðgar drept av en slektning[27], eller av kongen av Sverige[28], men han blir hevnet av sin yngre bror Halga. Halge døde i et hærtokt og Hroðulf (Rolf Krake) etterfulgte ham og steg i berømmelse, og i henhold til hans egen saga, Rolf Krakes saga, og andre kilder, Lejrekrøniken, Gesta Danorum og Skjoldungesaga, var det Hroðulfs fetter og/eller svoger Heoroweard som drepte Hroðulf – det er et åpent spørsmål om dette er den samme hendelsen som førte til at Heorot ble brent. Heoroweard døde selv i det samme slaget, og i henhold til to kilder, Lejrekrøniken og Gesta Danorum, skjedde dette kun kort tid etter, noen timer, som en hevn av en mann som var lojal til Hroðulf og kalt Wigg. Denne striden mellom ætten førte til at scyldingene (skjoldungene) døde ut med Hroðulf.

Widsith

Da Beowulf aldri dveler med utkommet av slaget med Ingeld forteller det muligens eldre diktet Widsith at Hroðgar og Hroðulf beseiret Ingeld ved Heorot:
Hroþwulf ond Hroðgar heoldon lengest


sibbe ætsomne suhtorfædran,


siþþan hy forwræcon wicinga cynn


ond Ingeldes ord forbigdan,


forheowan æt Heorote Heaðobeardna þrym.Hroðulf og Hroðgar hadde den lengste


freden sammen, onkel og nevø,


da de støtte fra viking-ætt


og Ingeld ved spydspiss bøyde,


hogget ved Heorot, Heaðobards hær.[29]
Dette stykket antyder at konflikten mellom schyldingenes Hroðgar og Hroðulf på den ene siden og heaðobardenes Froda og Ingeld på den andre siden var velkjent i det angelsaksiske England. Denne konflikten opptrer også i nordiske kilder, men i den norrøne tradisjonen har sistnevnte ætt tilsynelatende blitt glemt og konflikten er isteden blitt isolert til en familiefeide (se Gesta Danorum, Rolf Krakes saga og Skjoldungesaga nedenfor). De norrøne kildene behandler også nederlaget til Ingeld og/eller Froda.

Nordiske kilder

De nordiske kildene består av den norrøne sagalitteraturen, skaldekvad og danske krøniker. Her figurerer Hroðgar som Roar Halvdansson også som en dansk konge, unntatt i Rolf Krakes saga som flytter ham til Northumbria. Han tilhører også scyldingene, her benevnt som skjoldungene. Han er en sønn av Halvdan Frodesson (Healfdene) og har en eldre bror i Helge Halvdansson (Halga). Imidlertid er også onkel til Rolf Krake (Hroðulf). De nordiske kildene er også samstemte med Beowulf ved å gjøre Roar til en samtidig med den svenske kongen Adils (Eadgils).[30] Denne samstemmigheten med Beowulf er bemerkelsesverdig tatt i betraktning de fakta at disse kildene ble satt sammen fra en muntlig tradisjon som strekker seg 700-800 år etter at hendelsene ble beskrevet, og 300-400 år senere enn både Beowulf og Widsith.

Det er også betydelige forskjeller. Heaðobardene Ingeld og Froda opptrer også i den nordiske tradisjonen, men deres stamme eller slekt, heaðobardene, har blitt glemt og isteden for en regional strid er den blitt gjengitt som en familiefeide. Deres forhold som far og sønn har også blitt omvendt i en del kilder[31], og slik har enten Ingeld eller Froda blitt gjort til bror av Halvdan. Ingeld eller Frodo drepte Halvdan, men ble selv drept i en hevnakt av Roar og Helge. Dessuten, i den nordiske tradisjonen er Roar en mindre figur sammenlignet med hans nevø Rolf. Slike forskjeller antyder at Beowulf og nordiske kildene representerer adskilte tradisjoner.

Det har vært en del akademisk debatt om helten Beowulf kan ha hatt samme opprinnelse som Rolf Krakes berserk Bodvar Bjarke (Böðvarr Bjarki) som har en framtredende posisjon i de norrøne kildene.[32] Blant disse kildene er den fremste Rolf Krakes saga som er svært forskjellig fra Beowulf, og en merkbar forskjell er at Roar forlater styret av Danmark til sin yngre bror Helge og flytter til Northumbria. Fokuset er således på Rolf Krakes saga når en forsker stiller spørsmål ved sammenligningen av Roar og andre figurer i den norrøne tradisjonen med deres motparter i Beowulf. De norrøne kildene har mer informasjon om de enkelte enn hva som kommer fram av studiene av Beowulf, eksempelvis at Helga var Rolf Krakes far. Et annet eksempel er eksistensen av en kvinne ved navn Yrsa som har fått egen tragiske rolle som både mor og søster av Rolf Krake.

Norrøne sagaer og skaldekvad

I de norrøne kildene opptrer de angelsaksiske Hroðgar, Halga og Hroðulf under deres tilsvarende norrøne navn som Roar (Hróarr), Helge (Helgi) og Rolf (Hrólfr), sistnevnte med tilnavnet Krake. I tilfellet Skjoldungesaga har den norrøne sagaen gått tapt, men et sammendrag på latin, et fragment, har blitt bevart, og her er også navnene blitt latinifisert. De norrøne kildene kan bli delt i to grupper: Rolf Krakes saga på den ene siden, og Skjoldugesaga og Bjarkarimur på den andre siden. Begge grupper forteller en versjon av Roar og Helges feide med Frode og Ingjald (angelsaksiske Frodo og Ingeld). Imidlertid gjør Rolf Krakes saga Frode til bror av Halvdan mens Skjoldungesaga og Bjarkarimur gjør Ingjald til bror av Halvdan. Rolf Krakes saga er også den eneste kilden som flytter Roar fra den danske tronen og til Northumbria.

nnn

Profile

alexandropolus: (Default)
alexandropolus

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829 3031

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 12:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios